Geschiedenis van de Tafelronde

Op 14 maart 1927 stichtte Louis Marchesi te Norwich (England) de eerste Round Table. Deze Round Table was bedoeld als een organisatie van jonge mannen afkomstig uit alle beroepen.

Marchesi, die zelf als lid van een service club zonder leeftijdsgrens sterk de nadelen zag van een te hoog leeftijdsgemiddelde, was van mening dat een leeftijdsgrens noodzakelijk was, omdat daardoor wordt bevorderd, dat de leden zich vrijer voelen dan in aanwezigheid van oudere, meer ervaren mannen. Voorts zou het verenigingsleven worden gestimuleerd, doordat steeds weer nieuwe jonge leden de plaatsen bezetten van hen, die door het overschrijden van de leeftijdsgrens niet meer lid kunnen blijven.

Het insigne van de Engelse Round Table werd ontleend aan het zinnebeeld van de Tafelronde van de legendarische Koning Arthur, met in het midden de Tudor-roos; het stelt de samenkomst van jonge mannen aan de ronde tafel voor. De zinspreuk “adopt-adapt-improve” is ontleend aan de rede, waarmede de toenmalige Prins van Wales, in 1927 de Britse industrietentoonstelling opende: “The young business and professional men of this country must get together round the table, adopt methods that have proved so sound in the past, adapt them to the changing needs of the time and whenever possible improve. Them”.

Op 7 juni 1946 werd de eerste Nederlandse Tafelronde te Utrecht met aanvankelijk 16 leden opgericht. Overal in den lande bleek belangstelling voor de Tafelronde te bestaan.
In 1951 verklaarde Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden zich bereidt het beschermheerschap van de Nederlandsche Tafelronde te aanvaarden.