Na je 40’ste?

Als een tafelaar 40 jaar is geworden, eindigt het lidmaatschap van de Nederlandse Tafelronde. Gebruikelijk is dat de betreffende tafelaar uittreedt op de eerstvolgende Dies van de Tafel na zijn 40ste verjaardag.

Tafelronde 168 heeft een actieve 40+club, die elke 2e dinsdag van de maand in een restaurant bijeen komt, behalve in de zomervakantie.

De tafelaar die als 40plusser uittreedt uit Tafelronde 168, kan zonder meer toetreden tot de 40+club.

De 40+club kent verschillende soorten leden:

Actief lid
Dat betekent kiezen voor een actieve rol in de 40+club en in principe aanwezig zijn op de bijeenkomsten zoals die in het jaarprogramma staan.

Niet-actief lid
Dat betekent alleen aanwezig zijn op een bijeenkomst, indien de betrokkene zich daarvoor aanmeld.

Het bestuur van de 40+ club bestaat uit een voorzitter en een secretaris/penningmeester. Het zittende bestuur kiest aan het einde van het bestuursjaar een nieuwe voorzitter. Deze voorzitter kiest zelf een secretaris en penningmeester.

Tijdens een restaurantbijeenkomst wordt er door een lid een inleiding verzorgd. Van de inleider wordt verlangd dat hij zich serieus voorbereidt, dan wel dat hij een externe spreker uitnodigt.

Aanvullend op de restaurantbijeenkomsten kunnen er andere activiteiten in het programma worden opgenomen (sport, recreatie, bedrijfsbezoek, service, activiteiten van Tafelronde 168 waarbij ook 40+ welkom is).

Het contact met Tafelronde 168 wordt onderhouden door het bestuur en een “jonge” 40plusser. Jaarlijks zijn er enkele gemeenschappelijke activiteiten van Tafelronde 168 en 40+.