Over Tafelronde 168

Tafelronde 168 Lelystad (TR 168) is opgericht op 5 april 1986. Het is een vereniging die onderlinge vriendschap bevordert, die tegelijkertijd stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden uitgewisseld en die zo bijdraagt aan de ontwikkeling en ontplooiing van al haar leden.

Tafelen bij Tafelronde 168 Lelystad

Wat houdt tafelen in?

Een actieve Tafelaar kan veel aan zijn lidmaatschap hebben. Tafelavonden, die tweemaal per maand worden gehouden, zijn veelal het platform van boeiende discussies, vaak naar aanleiding van een presentatie van één van de leden of een gastspreker. De kennis, maar ook de typische problemen van iemand met een ander beroep, andere inzichten, persoonlijke ervaringen en meningen, iedere Tafelaar biedt wel iets unieks.

Wie lid is van de Tafelronde committeert zich wel, aan deelname aan de eigen bijeenkomsten en andere activiteiten, maar ook aan de serviceprojecten. Het lidmaatschap schept dus verplichtingen, voor ieder lid. Tafelen is vrijwillig maar niet vrijblijvend. De Tafelronde organiseert lokale en landelijke serviceprojecten voor de meest uiteenlopende doelen.

Broedertafels

Veel lokale Tafels onderhouden nauwe banden met buitenlandse Tafels met hetzelfde Tafelnummer, onder meer middels de jaarlijkse ‘numbermeetings’. Op deze manier kan elke Tafelaar een informeel internationaal netwerk ontwikkelen, iets wat zonder de Tafelronde een vrijwel ondoenlijke zaak is.

Internationaal is Tafelronde 168 Lelystad verbonden met de volgende tafels:

Na je 40'ste?

 Als een tafelaar 40 jaar is geworden, eindigt het lidmaatschap van de Nederlandse Tafelronde. Gebruikelijk is dat de betreffende tafelaar uittreedt op de eerstvolgende Dies van de Tafel na zijn 40ste verjaardag.

Tafelronde 168 heeft een actieve 40+club, die elke 2e dinsdag van de maand in een restaurant bijeen komt, behalve in de zomervakantie.

De tafelaar die als 40plusser uittreedt uit Tafelronde 168, kan zonder meer toetreden tot de 40+club.

 

Leden

Voorzitter
Roland Mögele
Penningmeester
Theo Hoogendoorn
Secretaris
Jakko Roetman
IRO
Nick van der Sluis
NRO
Pim van Gils
PRO
Koen Groot Koerkamp
Boy Jansen
Tristan Nijland
Pieter Kloetstra
Rick Weevers
Eamon Brouwer
Joep van der Meer
Robby Douma